Blogia
Espai Lliça Interactiu

Encetem el projecte

Encetem el projecte Dimecres,6 d’abril: Tercera visita i sessió de treball amb el grup de l’IES Lliçà.
Hi assisteixen totes les quatre professores que formen l’equip.
L’objectiu de la reunió és dibuixar l’esquema del contingut del projecte.
Concretem l’objectiu de la pàgina web: Incrementar el sentiment de pertinença al municipi de Lliçà per part de tots els seus ciutadans i ciutadanes.
Destinataris: el conjunt de la ciutadania del municipi.
Col·laboracions: entitats del municipi, Ajuntament, ....
Periodicitat de la publicació: mensual
Organització del treball amb els alumnes: Model cooperatiu. Cada alumne al llarg del curs podrà fer de: reporter (reportatges que suposin sortir de l’institut, prenen apunts i
fan fotografies)
Membre de la redacció de la revista (cap d’ una sessió temàtica):
Documentalista: seleccionen la informació interessant sobre un tema.
Redactor/a: Redacció d’articles.
Corrector/a: Revisen els articles perquè no hi hagin errors.
Editor/a: pengen els articles a la xarxa
Publicista : s’encarrega de coordinar la secció de publicitat (anuncis
de les empreses del municipi).
Acordem un primer esquema per al contingut de la web com a revista digital:
Informació bàsica fixa:
- Plànol/ortofotomapa del municipi amb la indicació del nomenclàtor.....(explorar més possibilitats).
- Informació del municipi : nombre d’habitants ........( en funció de la que hi hagi a la pàgina web del municipi, que en aquests moments s’està acabant).
- Estructura de les seccions:
Informació variable :
- Editorial
- Esports
- Cultura
- Medi Ambient
- Anuncis per paraules
- Educació
- Articles d’opinió
- El temps
- Moviment de població
- La veu de les entitats
- Actes:
o On podem anar aquest mes?
o Què podem fer?
- Anuncis

Acordem: Mentre nosaltres a la Fundació mirarem de confeccionar un esquema de disseny gràfic operatiu de la pàgina web, l’equip del centre anirà concretant aspectes d’encaix curricular i didàctic del projecte.

Informacions complementàries:
Cap al final de la sessió aprofito per preguntar-los quins altres projectes han fet a l’institut. Manifesten que estan acostumats a treballar per projectes, especialment els relacionats amb les aules taller i UACs per a alumnes amb problemes greus d’aprenentatge. Ens parlen del projecte Licano i ens ensenyen amb orgull les aules taller i mentre anem visitant-les ens mostren els rètols de ceràmica molt creatius i bonics que indiquen el nom de cada passadís. Els van decidir democràticament per votació els alumnes. Ens comenten que al voltant de les festes s’impliquen força el professorat i l’alumnat.
També ens comenten que participen en Comenius i d’altres intercanvis.Així com en el projecte Cangur de matemàtiques.
En conjunt es mostren orgulloses del seu centre i es respira un bon ambient d’equip.
Acabem la sessió fotografiant-nos al davant del jardí que han fet els alumnes de l’aula taller.
Pilar Comes

0 comentarios