Blogia
Espai Lliça Interactiu

Objectius pedagògics

Continguts pedagògics Projecte ELI

Reunió 6 d’abril de 2.005
Assistents: Pilar Comas
Jordi Rispa
Helena Argemí
Antònia Guijosa
Núria Muntadas
Carme Villanueva

Temes tractats :

Accions prèvies:

- Cal veure com està la web del municipi. Creiem que s’inaugurarà per Sant Jordi.
- Enviar una nota d’intencions al butlletí municipal notificant el Projecte.

Continguts del projecte ELI:

1-Apartats més o menys fixes:
- Ortofomapa : fixe, per poder fer localitzacions al municipi.
- Maporama: contactar, per aconseguir el mapa del municipi.

2-Apartats amb continguts canviants (mensualment?)

o EDITORIAL
o ESPORT
o EDUCACIÓ: CEIP, IES
o ARTICLES D’OPINIÓ
o SOCIETAT: Moviment demogràfic
o Entrevistes
o MEDI AMBIENT
o CULTURA
o ANUNCIS PER PARAULES
o OCI: enigma, racons inèdits del municipi
o ON ANEM? Propostes d’activitats dins del municipi
o LA VEU DE LES ENTITATS

PROCÈS DE TREBALL

Com ho farem?

Procés de treball
-Creació d’un Consell de Redacció (amb un equip de treball a cada nivell, i un coordinador per nivell, que formi part d’aquest consell de redacció): amb el llistat del components i la foto del grup.

- Hi participaran alumnes de 1r, 3r i grups d’atenció individualitzada.

Per a què ens servirà?

Objectius pedagògics:

1-Efecte motivador vers els alumnes a partir de la finalitat del projecte, que implica treballar continguts curriculars, amb l’objectiu de servei a la comunitat.

2-Aspectes curriculars:

Conceptes:
- De geografia física i humana aplicats al context
del municipi.
- De llengües: sistemes de comunicació, tractament de la informació, que s’anirà incorporant a l’espai virtual.

Procediments:
- Tractament de diferents tipus de documents
- Recerca d’informació, entrevistes, etc.
- Ús dels mitjans de les TICs per processar la informació i fer-la arribar als usuaris.
- Ús de la càmara digital

Actituds:
- Estimular el coneixement i la relació en el context més proper: el municipi
- Afavorir les conductes respectuoses envers el medi i les persones.
- Potenciar la maduració dels alumnes a través d’un treball que té transcendència a tota la comunitat.
- Entendre i potenciar l’aprenentatge i servei.

Desenvolupament dels continguts

Editorial:
Cada període de renovació es redactarà un article representatiu d’un tema d’interès, consensuat pels tres equips de treball del consell de redacció.

Esports:
- Activitats esportives dins del municipi
- Participació d’esportistes del municipi en d’altres competicions
- Entitats esportives

Educació:
- Dades d’interès (preinscripcions, matriculacions, etc.)
- Activitats, celebracions, projectes
- Serveis
- Informació general dels centres educatius: formació reglada i no reglada

Articles d’opinió
- Buscar especialistes de diferents àmbits i demanar-los d’escriure un article periòdicament.

Cultura
- Recull d’activitats culturals que es faran al municipi periòdicament.

Medi ambient
- Llocs d’interès ecològic i paisatgístic del municipi ( explicació, ubicació, fotos, ...
- Conservació/ deteriorament dels espais dins del municipi.
- Activitats relacionades amb el medi ambiet ( Xerrades, sortides, ...
- Organismes de defensa del medi ambient ( Lliçà Sostenible, ...

Societat
- Demografia: estudi de la població , de l’evolució, moviments de població...
- Evolució urbanística.
- Entrevistes

Anuncis per paraules
- Ofertes i demandes de particulars

Oci
- Enigma
- Racons inèdits del municipi
- Mots encreuats, sopa de lletres...

On anem aquest mes?
- Propostes d’activitats dins del municipi

La veu de les entitats
- Recull de les entitats de Lliçà d’Amunt
- Propostes de les entitats