Blogia
Espai Lliça Interactiu

Seguiment del projecte gener 2006

RESUM DE LES SESSIONS DEL MES DE GENER DE 2006

 

Ha estat el mes de gener el  moment de la implementació del Projecte Xarxa amb els alumnes de 1r d’ESO.

 

Fins llavors, ha estat una veritable cursa de problemes tècnics: ordinadors que trigaven hores a obrir les plantilles, cap d’ells estava connectat a una impressora, i dels cinc que hi ha a l’aula, només tres anaven funcionant.

 

Va estar després de notificar-ho a la Fundació Martí l’Humà, que en Jordi Rispa va venir al centre per veure quina era la situació dels ordinadors.  A l’última hora, vam veure que el problema venia donat perquè la instal·lació del sistema operatiu Windows XP era massa potent per a les possibilitats de la capacitat dels ordinadors.  A l’endemà  mateix a primera hora hi havia un tècnic que va canviar el sistema operatiu pel del 98 i aquests problemes van desaparèixer.

 

Mentre, per tal de garantir que tots els alumnes siguin capaços d’obrir una plantilla, escriure i inserir una imatge, per acabar anomenant i desant el seu article, tots han fet una breu explicació de les tres activitats de tutoria que vàrem fer el primer trimestre; així, cadascun tindrà el seu propi full.

 

Així hem aconseguit que qualsevol alumne sigui capaç de funcionar de manera autònoma.

 

Definim quina seria la possible plana principal de la nostra web, per tal de penjar els articles.

 

Els apartats de la revista seran:

 

-         Editorial
-         Entrevistes
-         Notícies
-         Opinió
-         Reportatges
-         Gastronomia
-         Passatemps
-         Oci

 

Alguns d’ells en retirar-los de la xarxa, aniran a un apartat fix de la web.  Tots els números aniran guardats a l’hemeroteca digital.

 


ELI

 

 

EDITORIAL
ENTREVISTES
NOTÍCIES
OPINIÓ
REPORTATGES
GASTRONOMIA
PASSATEMPS
OCI
ENLLAÇOS INTERESSANTS
EL NOSTRE POBLE
ENTITATS
SERVEIS
TRANSPORT
ALTRES INFORMACIONS
REVISTA
HEMEROTECA

 

 

Enllaços Interessants:
www.llicamunt.net
www.google.earth
www.meteocat.com   o    www.xtec.net/edumet/
www.xtec.net/iesllica/
CD Rastres

Al mateix temps, l’equip de professores del Projecte hem decidit quins seran els continguts de les dues primeres revistes digitals.  Així la primera revista, que calculem que surti a finals de febrer tindrà els següents articles, realitzats segons ens ho repartim:

 

EDITORIAL:         El per què de la revista ELI (Carme)
ENTREVISTES:    Francesc X Íñiguez  (Helena)
                            Tete             (Antònia)
NOTÍCIES:           Eclipsi          (Antònia)
                            Cursa Vall del Tenes (Antònia)
                            Sant Antoni (Helena)
                            Bàsquet        (Antònia)
OPINIÓ:               Videojocsl    (Helena)
GASTRONOMIA:  La cuina de l’hort (Núria)
PASSATEMPS:     Sudoku        (Antònia)
                            Enigma        (Antònia)
OCI:                     Itinerari St Miquel del Fai (Núria)

 

 

La segona revista, que desitjaríem que sortís per Sant Jordi, hi publicarem  els següents articles, repartits tal com  indiquem a continuació:

 

 

EDITORIAL:         Any del llibre i la lectura  (2005) (Helena)
ENTREVISTES:    Ibañez         (Carme)
                            Lluís Olivan  (Helena)
                            Pàrvuls de Lliçà d’Amunt
NOTÍCIES: 
OPINIÓ:               Biblioteca       (Carme)
REPORTATGE:    Sant Jordi a L’IES
                            Creacions Literàries i Artístiques  (Totes)        
GASTRONOMIA:  Núria
PASSATEMPS:     Jeroglífics     (Totes)
OCI:                     Escacs de Lliçà d’Amunt (Núria) 
                            C E     Froilán de Todos los Santos (Antònia)

 

 

Per la qualcosa, tenim  feina a investigar, fer recerca, preparar els reportatges gràfics que calguin, i així poder tenir-ho tot preparat per al  moment de penjar-la.

 

Ara, en aquests moments, tots els alumnes saben fer anar el programa Open Office, saben fer anar la càmara digital i utilitzar molt superficialment el Gimp.

 

Un  cop repartits els articles, ja comencem a treballar amb  els alumnes de 3r, en un  CV i a l’àrea de Llengua Catalana.

 

 

0 comentarios